DOKONYWANIE WPŁAT

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z o. o. informuje, że od dnia 07.01.2020 roku wpłaty za usługi świadczone przez zakład, a obejmujące dostawę wody, odbiór ścieków, wynajem lokali itp. można dokonywać:

  1. Przelewem na indywidualny rachunek bankowy, konto dla każdego płatnika wskazane jest na fakturze rozliczającej zużycie wody i ścieki.

    Konto służy tylko i wyłącznie do rozliczenia należności za wodę i ścieki. 

  2. Gotówką oraz kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej), zbliżeniowej oraz BLIK. Kasa zakładu, znajduje się w siedzibie ZGKiR przy ul. Kieleckiej 9 w Morawicy. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15– 14.15