Usługi

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. dysponuje sprzętem
do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji WUKO

 

Ze względu na eksploatację, przygotowanie do inspekcji lub renowacji, kanały sanitarne wymagają regularnych konserwacji. Czyszczenie ciśnieniowe to jeden ze sposobów czyszczenia kanalizacji, stosowany powszechnie przy obsłudze instalacji zewnętrznych. Metoda hydrodynamiczna pozwala na skuteczne czyszczenie rur, usuwanie ze ścianek rury osadów oraz przesuwanie ich do studzienki w celu wybrania. Przy zastosowaniu tej metody możemy dokładnie przygotować instalację  do inspekcji lub naprawy. Ważnym jest dobranie odpowiednich parametrów pracy (wydajność wodna przy odpowiednim ciśnieniu roboczym) pompy ciśnieniowej urządzenia oraz rodzaju głowicy roboczej, do średnic czyszczonych rur i rodzaju zanieczyszczeń. Zamontowanie odpowiedniej końcówki roboczej oraz dobranie odpowiedniej maszyny pozwolą na usuwanie nawet bardzo twardych osadów np. skamieniałego piachu itp.

 

Samochód specjalny typu WUKO do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

Stawka Netto

VAT %

1.      Opłata za pierwszą godzinę najmu

600,00

23

a.      dodatek do ceny za każdą rozpoczętą godzinę najmu

350,00

23

b.      dodatek do ceny za usługę świadczoną w porze nocnej oraz w niedziele i święta – za godzinę najmu

110,00

23

c.       dodatek do ceny za każdy przejechany 1 km

6,00

23

d.      dodatek do ceny za kolejnego pracownika do obsługi – za każdą rozpoczętą godzinę

40,00

23