DOKONYWANIE WPŁAT

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o. o. informuje, że od dnia 07.01.2020 roku wpłaty za usługi świadczone przez zakład, a obejmujące dostawę wody, odbiór ścieków, wynajem lokali itp. można dokonywać:

  1. Przelewem na konto zakładu: Nr konta 74 8493 0004 0070 0200 0622 0001
  2. Gotówką u inkasenta (dotyczy opłat za dostawę wody i odbiór ścieków od odbiorców indywidualnych)
  3. Gotówką w kasie zakładu, która znajduje się w siedzibie ZGK przy ul. Kieleckiej 9 w Morawicy. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 – 14.15