OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. (zwany dalej „Sprzedającym”) ogłasza przetarg na zbycie (sprzedaż) majątku trwałego:

1. Samochodu służbowego marki MERCEDES–BENZ


 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. informuje, o wynikach postępowania na sprzedaż samochodów służbowych

Plik do pobrania informacja o wynikach: (kliknij w link)

1. Samochód służbowy marki MERCEDES–BENZ

2. Samochód służbowy marki KAMAZ

2. Samochód służbowy marki KIA


 

SPROSTOWANIE DOT. OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

 

SPROSTOWANIE omyłki w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego dotyczy:

  • Samochodu służbowego marki KAMAZ, ogłoszenie załącznik 1
  • Samochodu służbowego marki KIA ogłoszenie załącznik 2
  • Samochodu służbowego marki MERCEDES–BENZ ogłoszenie załącznik 3

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. prostuje omyłkę pisarską w ogłoszeniu na sprzedaż samochodu służbowego, ogłoszonego na dzień 30 grudnia 2021 r. w następujący sposób: 

Na stronie drugiej ogłoszenia, w pkt V podpunkt 3

  • jest „ Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej”
  • ma być: „ Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej”

Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. (zwany dalej „Sprzedającym”) ogłasza przetarg na zbycie (sprzedaż) majątku trwałego:

1. Samochodu służbowego marki KAMAZ

2. Samochodu służbowego marki KIA

3. Samochodu służbowego marki MERCEDES–BENZ


 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. informuje, o wynikach postępowania na sprzedaż samochodów służbowych

Plik do pobrania informacja o wynikach: (kliknij w link)

1. Samochód służbowy marki MERCEDES–BENZ

2. Samochód służbowy marki KAMAZ