Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Dostawa piaskarko-solarki i pługa do odśnieżania"

Wyniki Część A

Wyniki Część B


Przetarg nieograniczony na sprzedaż 2 używanych samochodów i agregatu prądotwórczego

Ogłoszenie

Formularz oferty


Informacja o wyborze oferty "Zakup kruszywa wapiennego 2015"

INFORMACJA