Przetarg na: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r.

Pliki do pobrania: (kliknij w link)

Ogłoszenie

ZGK Morawica SIWZ Zał. 6 Umowa

ZGK Morawica SIWZ

ZGK Morawica_SIWZ_Zal_1_Wykaz_PPE

ZGK_Morawica_SIWZ_Zal_2_Formularz_oferty

ZGK_Morawica_SIWZ_Zal_3_Oświadczenie_warunki

ZGK_Morawica_SIWZ_Zal_4_Oświadczenie_wykluczenie

ZGK_Morawica_SIWZ_Zal_5_Wykaz_dostaw

ZGK_Morawica_SIWZ_Zal_7_Oświadczenie_Grupa_kapitałowa

Zmiana ogłoszenia

 


 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o. o. informuje, o wyborze Wykonawcy w postępowaniu na "Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków w Brzezinach w postaci skratek i zawartości piaskownika".

 

Plik do pobrania: (kliknij w link)

Informacja dotycząca wyboru wykonawcy

 


 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. informuje, o wynikach postępowania na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego.

Plik do pobrania: (kliknij w link)

 

Informacja o wynikach

 


 

 

OGŁOSZENIE

Sprzedaż zbednego składnika majątku ruchomego w trybie przetargu nieograniczonego.

Plik do pobrania: (kliknij w link)

Ogłoszenie