OGŁOSZENIE

 

Sprzedaż zbednego składnika majątku ruchomego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Plik do pobrania: (kliknij w link)

Ogłoszenie

 


 

Informacje o wynikach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę świetlicy wiejskiej w Bieleckich Młynach"

Pliki do pobrania:

Informacja o wynikach


 

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Świadczenie usług koparką przy pracach wodno-kanalizacyjnych w 2018".

W załączeniu materiały do pobrania: ( kliknij w link )

Załącznik


 

 

OGŁOSZENIE

 

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy ) na wynajem budynku oficyny dworskiej znajdującego się w Morawicy przy ul. Złotej 1 C.

 

Pliki do pobrania: (kliknij w link)

Ogłoszenie

Oświadczenie

Projekt umowy