Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o. o. informuje, o wyborze Wykonawcy w postępowaniu na "Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków w Brzezinach w postaci skratek i zawartości piaskownika".

 

Plik do pobrania: (kliknij w link)

Informacja dotycząca wyboru wykonawcy

 


 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. informuje, o wynikach postępowania na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego.

Plik do pobrania: (kliknij w link)

 

Informacja o wynikach

 


 

 

OGŁOSZENIE

Sprzedaż zbednego składnika majątku ruchomego w trybie przetargu nieograniczonego.

Plik do pobrania: (kliknij w link)

Ogłoszenie

 


 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. informuje, o wynikach postępowania na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego.

 

Plik do pobrania: (kliknij w link)

Informacja o wynikach