Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o. o. informuje, o wynikach postępowania na sprzedaż samochodu służbowego

Plik do pobrania informacja o wynikach: (kliknij w link)

1. Samochód służbowy marki KAMAZ

 


 

Informacja dotycząca wyboru wykonawcy w zapytaniu ofertowym na : "Odbiór, transport i zagospodarowanie skratek  oraz zawartości piaskowników w roku 2022"

 

Plik do pobrania: (kliknij w link)

Informacja dotycząca wyboru wykonawcy


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. (zwany dalej „Sprzedającym”) ogłasza przetarg na zbycie (sprzedaż) majątku trwałego:

 

1. Samochodu służbowego marki KAMAZ

 


 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. informuje, o wynikach postępowania na sprzedaż samochodów służbowych

Plik do pobrania informacja o wynikach: (kliknij w link)

 

1. Samochód służbowy marki KIA

2. Samochód służbowy marki MERCEDES–BENZ

3. Samochód służbowy marki KAMAZ

4. Samochód służbowy marki RENAULT

5. Majątek trwały – WALEC DWUBĘBNOWY SAMOJEZDNY


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spóła z o.o. zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na:
"Odbiór, transport i zagospodarowanie skratek oraz zawartości piaskownika w roku 2022"

Pliki do pobrania: (kliknij w link)

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załacznik nr 2 - formularz cenowy

Załacznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Załacznik nr 5 - informacja

Załącznik nr 6 - RODO

Załacznik nr 7 - karta charakterystyki skratki

Załacznik nr 8 - karta charakterystyki zawartość piaskownika