OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. (zwany dalej „Sprzedającym”) ogłasza przetarg na zbycie (sprzedaż) majątku trwałego:

1. Samochodu służbowego marki FIAT - PANDA