Zbiorcze zestawienie ofert - Przetarg na: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie