Dotyczy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r.

 

Informacja o złożonych ofertach