Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o. o. informuje, o wyborze Wykonawcy w postępowaniu na "Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków w Brzezinach w postaci skratek i zawartości piaskownika".

 

Plik do pobrania: (kliknij w link)

Informacja dotycząca wyboru wykonawcy