Podsumowali jedną z największych inwestycji na terenie gminy Morawica

Końca dobiegła realizacja projektu związanego z budową kanalizacji oraz modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie gminy Morawica. Była to jedna z największych i najdroższych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie. Jej koszt opiewał na kwotę ponad 36 milionów złotych, z czego 60 % pochodziło z dofinansowania zewnętrznego. Projekt podsumowano podczas konferencji, która odbyła się w Brzezinach. 

16 REKTORY NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

 

76 kilometrów kanalizacji sanitarnej, 4 i pół kilometra kanalizacji deszczowej, 12 przepompowni sieci kanalizacyjnej sanitarnej i jedna przepompownia sieci kanalizacyjnej deszczowej, rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Brzezinach, doposażona kompostownia osadów ściekowych i co najważniejsze – ponad 2 i pół tysiąca podłączonych osób do sieci kanalizacyjnej. Wszystko to w ramach realizacji projektu budowy systemu kanalizacji sanitarnej - jednej z największych i najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie na terenie gminy Morawica, dzięki której gmina została skanalizowana w 95%. Koszt inwestycji opiewa na kwotę ponad 36 milionów złotych, z czego 60 % dofinansowania pochodziło z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

      - Wstępny kosztorys inwestycji szacowany był pierwotnie na 40 mln zł. Po przetargach udało się obniżyć koszty prawie o połowę – poinformował Marcin Dziewięcki, zastępca wójta gminy Morawica. W związku z oszczędnościami władze gminy wystąpiły do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o poszerzenie zakresu prac. - Dzięki temu, mogliśmy wybudować dodatkowe kilometry sieci kanalizacyjnej, a także zmodernizować i rozbudować oczyszczalnię ścieków w Brzezinach wraz z budową i doposażeniem kompostowni osadów ściekowych – wymienia Marcin Dziewięcki, zastępca wójta gminy Morawica.

      Warto podkreślić, że w ramach wielomilionowej inwestycji nie tylko udało się skanalizować blisko 95% gminy. Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy może pochwalić się rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Brzezinach, najwyższej klasy sprzętem potrzebnym do obsługi kilkudziesięciokilometrowej kanalizacji, a także budową kompostowni odpadów ściekowych. – Dzięki tej inwestycji Zakład Gospodarki Komunalnej wzbogacił się o nowy, wysokiej klasy sprzęt potrzebny do utrzymania i zabezpieczania powstałych kilometrów sieci kanalizacyjnej. Poza tym, udało się wybudować i doposażyć kompostownię osadów ściekowych, mieszczącą się na rozbudowanej i zmodernizowanej również dzięki tej inwestycji oczyszczalni ścieków w Brzezinach. Do realizowanej linii kompostowni zainstalowano mieszarkę osadu z materiałem strukturotwórczym, mobilne sito do kompostu, urządzenie do konfekcjonowania kompostu – linię pakowania kompostu w worki – wylicza Marek Mazur, prezes ZGK w Morawicy. Oprócz tego brzezińska kompostownia wzbogaciła się o tarczową piłę do gałęzi z wysięgnikiem, rozdrabniarkę do gałęzi – rębak tarczowy, samochód ciężarowy tj. wywrotkę ze skrzynią 3W oraz pojemniki wywrotne na trawę i liście.

      Jak podkreślano podczas konferencji podsumowującej cały projekt, jego realizacja była ogromnie potrzebna. – Budowa kanalizacji, a także modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach wraz z budową i doposażeniem kompostowni osadów ściekowych to inwestycja, której nie widać gołym okiem, ale to inwestycja niezwykle ważna dla rozwoju gminy i zapewnienia mieszkańcom odpowiednich warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej – zaznaczył wójt gminy Morawica, Marian Buras. Tego samego zdania byli także obecni podczas konferencji przedsiębiorcy. – Ta ogromna inwestycja, której koszty sięgają blisko 36 milionów złotych kosztowała lata pracy wielu ludzi. Szansa jej dofinansowania została wykorzystana w najlepszym do tego momencie. Oceniam to zadanie, jako jedno z najbardziej potrzebnych do dalszego rozwoju tej gminy – mówił Józef Dąbek, prezes Kopalni Wapienia Morawica.  

    Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica z całą pewnością jest jedną z najbardziej kosztownych inwestycji przeprowadzonych na terenie gminy na przestrzeni ostatnich lat. Nie ulega jednak wątpliwości fakt, że jest to również jedna z największych, najważniejszych i niezwykle potrzebnych inwestycji, w znacznej mierze ułatwiających życie mieszkańcom.

 LINK DO FILMU Podsumowali jedną z największych inwestycji na terenie gminy Morawica

 

hostel parkowy

stan wodomierza

deklaracja dostepnosci

Komunikaty o awariach

Wyniki badania wody

Gazele Biznesu 2018

Gazele Biznesu 2017

Gazele Biznesu 2016

Gazele Biznesu 2015