21.12.2020

Informacja skierowana do mieszkańców Brzezin ul. Radkowicka

Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach dotycząca jakości wody z wodociągu Chęciny

INFORMACJA !!!

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach informuje, że na podstawie analiz pobranych próbek wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Chęciny, stwierdzono, że spełnia ona wymagania mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i nadaje się do spożycia przez ludzi. Z w/w wodociągu zasilane są: Miasto Chęciny, Korzecko, Podpolichno, Polichno, Gościniec, Radkowice, Wrzosy, Skiby, oraz część Bolechowic i Brzezin zaopatrywana z wodociągu Chęciny.

 

          ZGK

 kliknij w link:


 

 

hostel parkowy

stan wodomierza

deklaracja dostepnosci

Komunikaty o awariach

Wyniki badania wody

Gazele Biznesu 2018

Gazele Biznesu 2017

Gazele Biznesu 2016

Gazele Biznesu 2015