OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 07.09.2020 r. na terenie miejscowości Piaseczna Górka, Wola Morawicka, Morawica (działki), Brzeziny (od kościoła w stronę Radkowic) prowadzona będzie wymiana wodomierzy.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy w celu wykonania ww. prac. Pracownicy będą wyposażeni w upoważnienia podpisane przez ZGK Morawica Sp. z o.o.