03.09.2020

KOMUNIKAT 7

Informujemy o  przerwie w dostarczaniu wody w miejscowościach: Brudzów, Lisów, Łabędziów, Morawica, Radomice I, Radomice II, Wola Morawicka, Zaborze.

Przerwa w dostawie związana jest z obecnym awaryjnym systemem zaopatrywania. Przerwa potrwa do godziny  około 19:00.

Przepraszamy za utrudnienia.
 

 02.09.2020

KOMUNIKAT 6

ZGK w Morawicy Sp. z o.o. informuje, że mogą wystąpić zakłócenia lub chwilowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców z miejscowości: Morawica, Wola Morawicka, Brudzów, Łabędziów, Radomice, Lisów, Zaborze, wynikające z mniejszej wydajności zasilania awaryjnego tych miejscowości w wodę.

Przepraszamy za utrudnienia.


01.09.2020

KOMUNIKAT 5

Informujemy, że wszystkie miejscowości objęte zakazem spożycia wody wydanym przez PPIS w Kielcach są obecnie zasilane z ujęć awaryjnych.

Przed użyciem wody zalecamy spuszczenie wody z kranów przez ok 3 min.

Ze względu na awaryjny sposób zasilania informujemy o możliwości spadku ciśnienia wody oraz prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

01.09.2020

KOMUNIKAT 4

Informujemy, że w miejscowości Bilcza osiedla Echo I i Echo II oraz ulice Jawornia i Szkolna wraz ze szkołą woda jest zdatna do spożycia.

 


01.09.2020

KOMUNIKAT 3

Informujemy, że zostało włączone zasilanie awaryjne wody w miejscowościach: Bieleckie Młyny, Bilcza, Brzeziny, Nida, Podwole.

Woda zostanie doprowadzona z ujęć rezerwowych za zgodą PPIS w Kielcach. Prze użyciem wody zalecamy spuszczenie wody z kranów przez ok 3 min.

Ze względu na awaryjny sposób zasilania informujemy o możliwości spadku ciśnienia wody oraz prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą. 

 

01.09.2020

KOMUNIKAT 2

 

Informujemy, że zostało włączone zasilanie awaryjne wody w miejscowościach: Brudzów, Lisów, Łabędziów, Morawica, Radomice, Wola Morawicka, Zaborze.

Woda zostanie doprowadzona z ujęć rezerwowych za zgodą PPIS w Kielcach. Przed użyciem wody zalecamy spuszczenie wody z kranów przez ok 3 min.

Ze względu na awaryjny sposób zasilania informujemy o możliwości spadku ciśnienia wody oraz prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą.

 


01.09.2020

KOMUNIKAT 1

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody z wodociągu Brzeziny Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy organizuje awaryjne dostarczanie wody mieszkańcom: ze źródeł awaryjnych, beczkowozami oraz butelkowaną. Szczegółowe informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę będziemy sukcesywnie zamieszczać na stronie internetowej.