ODPADY KOMUNALNE

W związku z licznymi telefonami w sprawie GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI na terenie Miasta i Gminy Morawica informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy nie zajmuje się odbiorem odpadów oraz rozliczaniem opłaty za odpady komunalne.

W sprawie ODPADÓW KOMUNALNYCH (KOSZY) prosimy kontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy Morawica tel. kontaktowy  41 31 14 691 wew. 107 lub wew. 108.