perly3

 

Podpisano umowę o dofinansowanie na budowę świetlicy wiejskiej w Bieleckich Młynach.

W dniu 04.05.2017 podpisano w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego umowę o dofinansowanie zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Bieleckich Młynach. Dofinansowanie pozyskano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Wniosek został złożony w odpowiedzi na Konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania ,,Perły Czarnej Nidy” .

W ramach zadania zostanie wybudowana świetlica wiejska w miejscowości Bieleckie Młyny. Znajdować się tam będzie pomieszczenie wielofunkcyjne wyposażone w projektor multimedialny, stanowisko komputerowe, krzesła oraz stoły wielofunkcyjne. Układ aranżacji ma charakter mobilny, przystosowywany do charakteru odbywających się spotkań.

Świetlica mieści również pomieszczenia sanitarne, w tym sanitariat dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne niezbędne do funkcjonowania obiektu oraz przedsionek wyposażony w szafę na odzież wierzchnią.

Budynek pod względem wysokości należy do grupy budynków niskich do 12,0m
– wysokość maksymalna od średniego poziomu gruntu – 7,24m
– powierzchnia zabudowy    – 165,85m2
– powierzchnia netto             – 187,18m2
– powierzchnia wewnętrzna  – 197,73m2
– kondygnacje nadziemne      – 1,
– kondygnacje podziemne     – 0,

Planowany koszt realizacji 870 000 zł, z czego dofinansowanie 300 000,00 zł.