Kompost Brzeziński już w sprzedaży

 

Podczas ostatniej modernizacji oczyszczalni ścieków w Brzezinach technologia oczyszczania została rozbudowana o część osadową. Produktem ubocznym procesu biologicznego oczyszczania ścieków jest osad ściekowy, który nie poddany dalszej obróbce jest odpadem. Jedną z metod zagospodarowania osadu jest kompostowanie. Proces kompostowania wymaga wymieszania osadu ze środkiem strukturotwórczym np. trocinami, czy słomą, prowadzony w odpowiednim reżimie technologicznym powoduje stabilizacje, zniszczenie organizmów chorobotwórczych, redukcję masy i uwodnienia. Uzyskany produkt jest zhumifikowany, całkowicie stabilny o zapachu ziemi i luźnej strukturze, stanowi cenny nawóz organiczny mogący zastąpić obornik.

Ostatnim etapem kończącym etap wdrażania tej technologii i przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań i analiz było uzyskanie zezwolenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie naszego produktu do obrotu.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzin naszej strony internetowej zakładka http://www.zgkmorawica.pl/new/oczyszczalnia/kompost-brzezinski na której zamieszczone są bardziej szczegółowe dane dotyczące wartości nawozowych, sposobu stosowania oraz możliwości zakupu.

 

BIK 7918

BIK 7920

 

 

hostel parkowy

stan wodomierza

Komunikaty o awariach

Wyniki badania wody

Gazele Biznesu 2018

Gazele Biznesu 2017

Gazele Biznesu 2016

Gazele Biznesu 2015